ژنراتور دیزل
ژنراتور دیزل
ژنراتور دیزلی 1800 کیلووات با MTU

با توجه به مشکلات قطعی برق در کشور عراق و همچنین 

گرمای هوا در سال های پیش رو بر آن شدیم تا با همراهی

شما بتوانیم برق مورد نیاز ساختمان موکب را تامین کنیم 

تا محیطی مناسب حال زائران فراهم کنیم.

به همین منظور با توجه به ساختمان مجتمع عظیم موکب 

مع امام منصور که در سال آینده با همراهی شما ساخته 

خواهد شد لازم است اقدام به تهیه منبع معتبر جهت 

تامین برق پایدار مجموعه موکب شود 

ژنراتور دیزل MTU 1850kw 2250kva قطعا بهترین 

گزینه برای تحقق این امر است.

 

 

 

 

 

تأمین شده
59,331 سهم
میزان نیاز
800,000 سهم
همراه می‌شوم