دسته‌بندی
ژنراتور دیزل

ژنراتور دیزل

ژنراتور دیزلی 1800 کیلووات با MTU