نذر خاص

می‌توانید هزینه معادل نذر خود را پرداخت نمائید و یا در صورتی که کالا را در اختیار دارید، با ما همکاری کنید.

آویز کوله
آویز کوله
نذر آویز کوله

آویزهای ضدصهیونستی برای روی کوله که در مسیر نحف- کربلا بر روی کوله زائرها نصب می شوند

با سخاوت شما تامین شد