گوشت قرمز

گوشت قرمز

نذر گوشت
زرشک

زرشک

نذر زرشک
خرما

خرما

نذر خرما
آرد گندم

آرد گندم

نذر آرد
سیب زمینی

سیب زمینی

نذر سیب زمینی
پیاز

پیاز

نذر پیاز
روغن

روغن

نذر روغن
رب گوجه فرنگی

رب گوجه فرنگی

نذر رب گوجه فرنگی
برنج

برنج

نذر برنج
زعفران

زعفران

نذر زعفران
گندم برای حلیم

گندم برای حلیم

نذر گندم
گوشت مرغ

گوشت مرغ

نذر گوشت مرغ
شکر

شکر

نذر شکر