صمیمانه برای شما زیارت حرم حسین ابن علی (ع) را آرزومندیم.

موکب مع امام منصور در راستای ترویج مبانی مهدویت و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با امام زمان (عج) از سال 1395 تأسیس گردیده است.

امیدواریم که بتوایم ما شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هدف واقعی طریقة الحسین (ع) را تحقق بخشیم.