خادمین فرهنگی
خادمین فرهنگی
فرهنگی و رفاهی

خادمان فرهنگی، رفاهی شامل موارد زیر است :
1-خادم صوت 
2-خادم اسکان 
3-خادم خدماتی 
4-غرفه دار
5-مترجم 
6-اطلاعات و راهنمایی زائران 
7-گم شده ها 
8-حراست و حفاظت فیزیکی

شرایط عمومی:

  1. ارسال سابقه فعالیت و تخصص
  2. سابقه فعالیت در شرایط غیرعادی مثل گرمای هوا، بارندگی، گرد و خاک و ...
  3. سن خداکثر 40 سال باشد

شراط اختصاصی:

  1. خادم صوت: دارای تخصص و سابقه باشد
  2.  غرفه دار: دارای تجربه و سابقه 
  3.  مترجم: دارای تجربه و سابقه در زبان های عربی و انگلیسی
  4.  حراست و حفاظت فیزیکی: سابقه فعالیت و تایید سازمان محل خدمت
تأمین شده
0 نفر
میزان نیاز
10 نفر
همراه می‌شوم
* امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد.