جوشکار
جوشکار
خادم جوشکار

شرایط عمومی:

  1. ارسال مدرک که تایید کننده شغل یا تخصص شما باشد
  2. سابقه فعالیت در شرایط غیرعادی مثل گرمای هوا، بارندگی، گرد و خاک و ...
  3. سن خداکثر 40 سال باشد
تأمین شده
0 نفر
میزان نیاز
5 نفر
همراه می‌شوم