داربست بند
داربست بند
خادم داربست بند

شرایط عمومی:

  1. ارسال مدرک که تایید کننده شغل یا تخصص شما باشد
  2. سابقه فعالیت در شرایط غیرعادی مثل گرمای هوا، بارندگی، گرد و خاک و ...
  3. سن خداکثر 40 سال باشد

شراط اختصاصی:

  1. سابقه انجام پروژه های سنگین و بلند مد
تأمین شده
0 نفر
میزان نیاز
5 نفر
همراه می‌شوم