تکنسین برق
تکنسین برق
خادم تکنسین برق

شرایط عمومی:

  1. ارسال مدرک که تایید کننده شغل یا تخصص شما باشد
  2. سابقه فعالیت در شرایط غیرعادی مثل گرمای هوا، بارندگی، گرد و خاک و ...
  3. سن خداکثر 40 سال باشد

شراط اختصاصی:

  1. سابقه و تخصص کار با برق فشار قوی
  2. سابقه کار با برق اضطراری و دستگاه های تامین کننده
  3. سابقه مدیریت برق مجتمع های بزرگ حداقل 20 واحدی
     
تأمین شده
0 نفر
میزان نیاز
5 نفر
همراه می‌شوم